Loading...
AgriSecure 2018-04-04T09:23:15+00:00

BlueOak AgriSecure Forsikring

Blue Oak tilbyder individuelt tilpassede forsikringsløsninger til husdyrbesætninger via vores AgriSecure forsikring, der tager højde for udfordringerne i en voksende husdyrindustri og fortsat globalisering. Blue Oak har stor international erfaring med sygdomsforsikringer på animalsk produktion, og formidler forsikringer til bedrifter i hele verden.

Vi dækker blandt andet:

 • Driftstab ved sygdom, salmonella og andre udefra kommende hændelser
 • Offentligt påbud om aflivning i forbindelse med sygdomsudbrud
 • Mekanisk nedbrud og strømsvigt
 • Transport af dyr

SVIN

Med en AgriSecure forsikring kan du reducere dine tab, hvis din besætning bliver ramt af eller smittet med sygdom. Dette gælder også påtvunget nedslagtning eller sanering. 

AgriSecure adskiller sig fra andre produkter ved, at den ikke baserer sig på dødelighed, men på produktionstab. Forsikringen dækker således produktionstabet ved død, vægttab og værditab af dyrene.

For tab i forbindelse med regeringspåbudt nedslagtning eller tab på animalsk produktion efter et sygdomsudbrud, ydes der erstatning til danske Avls- og Opformeringsbesætninger.

Eksempler på sygdomme, der kan afdækkes:

 • Svinepest (afrikansk) Svinepest (klassisk)
 • PEDV
 • MRSA
 • SPF
 • PRRS
 • Mund- og klovsyge

AgriSecure er unik, da den giver mulighed for at dække PRRS og PEDV.

FJERKRÆ

Med en AgriSecure forsikring kan du reducere dine tab, hvis din besætning bliver ramt af eller smittet med en fjerkræsygdom. Dette gælder også, såfremt du bliver påtvunget nedslagning eller sanering.

For tab i forbindelse med regeringspåbudt nedslagtning eller tab på animalsk produktion efter et sygdomsudbrud, ydes der erstatning til danske fjerkræproducenter. En AgriSecure forsikring tager højde for besætningsværdierne i en fjerkræbesætning og giver en tilsvarende økonomisk kompensation.

Eksempler på sygdomme, der kan afdækkes:

 • Botulisme
 • Fjerkrækolera
 • Fugleinfluenza (Aviær Influenza)
 • Hønsetyfus (Salmonellose)
 • Infektiøs laryngotracheitis hos høns (ILT)
 • Mycoplasmose
 • Newcastle disease
 • Ornitose
 • Tuberkulose
 • West Nile virus (WNV)