Loading...
Klimaforsikring 2018-07-12T14:16:57+00:00

KLIMAFORSIKRING

Virksomheder, der er vejrafhængige industrier såsom byggeri, landbrug, eventarrangører m.fl. lider betydelige tab som følge af ugunstige vejrforhold.

 

Eksempler på vejrlig, der afdækkes:

  • Tørke / for meget regn

  • Varme / frost

  • Hagl

  • Tyfoner

  • ”Al slags vejr”/Multi vejrforsikring

En klimaforsikring fra Blue Oak er et godt tilbud til alle vejrafhængige brancher. Forsikringen udbydes både i Danmark og resten af verden for alle rapporterede vejrparametre.

Forsikringsløsninger tilpasset klimarisici og naturkatastrofer

Blue Oaks forsikringsløsninger er baseret på data fra uafhængige tredjepartsorganer dvs. officielle vejrstationer eller satellitter. Udbetalingen er knyttet til rapporterede data f.eks. nedbør, og kræver ikke et bevis for tab. Udbetalingen sker automatisk, så det er ikke nødvendigt at indsende en skadesanmeldelse/et krav.