Compliance 2018-05-28T13:43:14+00:00

COMPLIANCE

I henhold til gældende Lov om Forsikringsformidling modtager forsikringsmæglere, herunder Blue Oak Brokers, ikke provision i Danmark. Medmindre det er forbudt ved lov, kan vi modtage provision baseret på aftaler, der et forhandlet af firmaer, som vi efterfølgende har opkøbt, eller når vi fungerer som forsikringsformidler for et andet forsikringsselskab. Der gælder desuden andre regler udenfor Danmark. Vi kan på forespørgsel oplyse nærmere herom.

  • Vores internationale serviceydelser er rettet mod forståelsen af kundens virksomhed, branche og individuelle behov. Vores anbefalinger og løsninger er altid baseret på, hvad der er i kundens interesse.
  • I samarbejdsaftalen beskriver vi det serviceniveau og den værdi, vi tilbyder, herunder vores aflønningsform.
  • Vores kunderelationer er karakteriseret ved klar, fuldstændig og oprigtig kommunikation.
  • For løbende at forbedre kvaliteten i vores service opfordrer vi vores kunder til – via e-mail: info@blueoakinsurance.com – at komme med kommentarer, kritik eller forslag til forbedringer og indsatsområder.
  • For ikke at skabe tvivl om vores uvildighed, må vores medarbejdere ikke modtage gaver, rejser eller andet, der kan have karakter af en ekstrabetaling fra leverandører.
  • Vi accepterer ikke ekstra eller skjult provision fra leverandører.
  • Vi udøver forsikringsmæglervirksomhed i henhold til vores “best practices”-retningslinier ved brug af “Blue Oak Independence Model”.
  • Vores kunder drager fordel af vores globale viden ved, at vores internationale ressourcer stilles til rådighed lokalt med henblik på at hjælpe vores kunder til at opnå optimale løsninger.
  • Vi sikrer overholdelse af forretningsprincipperne ved en række interne kontroller.